DOBRY START

Urząd Gminy Cisna zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start  na spotkanie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  które odbędzie się w 1 września 2021r. (środa) w budynku Urzędu Gminy Cisna  w godzinach 10 .00 – 13.00 (obok sali narad).

Pracownicy Inspektoratu ZUS z Sanoka pomogą w założeniu  profilu PUE ZUS  oraz w złożeniu wniosku oświadczenie 300 +.

Do złożenia wniosku należy przygotować następujące dokumenty:dowód osobisty;numer telefonu komórkowego;adres e-mail;nr rachunku bankowego;dane dziecka, w tym numer Pesel dziecka;informacje o szkole i jej adresie, do której od 1 września uczęszczało będzie dziecko;orzeczenie o niepełnosprawności,   jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną.

Do złożenia wniosku należy przygotować następujące dokumenty:dowód osobisty;numer telefonu komórkowego;adres e-mail;nr rachunku bankowego;dane dziecka, w tym numer Pesel dziecka;informacje o szkole i jej adresie, do której od 1 września uczęszczało będzie dziecko;orzeczenie o niepełnosprawności,   jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną.