Harmonogram dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Cisnej :

Od strony Wetliny 2 autobusy:

7:00 Wetlina

7:02 Stare Sioło

7:05 Smerek

7:08 Kalnica                                                             7:37 Kalnica

7:11 Przysłup (Strzebowiska)                               7:40 Przysłup (Strzebowiska)

7:14 Przysłup Karczma                                           7:43 Przysłup Karczma

7:16 Krzywe                                                             7:45 Krzywe

7:20 Dołżyca skrzyżowanie                                   7:49 Dołżyca skrzyżowanie

7:22 Dołżyca                                                            7:51 Dołżyca

7:23 Dołżyca stacja paliw                                      7:52 Dołżyca stacja paliw

Kierunek Habkowce – Liszna

7:09 Habkowce

7:19 Liszna

7:21 Majdan Skrzyżowanie

Od strony Komańczy:

7:13 Smolnik

7:19 Wola Michowa

7:30 Żubracze Góra

7:32 Żubracze

7:34 Majdan Kolejka

7:36 Majdan Skrzyżowanie

ODWOZY ZE SZKOŁY

Kierunek Wetlina: 12:58; 14:48; 15:48

Kierunek Liszna: 14:43;

Kierunek Żubracze-Komańcza: 13:07; 14:46; 15:52

Kierunek Habkowce: 13:21; 14:35; 15:21

Przydział dzieci do autobusów z kierunku Wetlina – Cisna rano

Autobus z Wetliny 7:00 zabiera uczniów z miejscowości :Wetlina i Smerek oraz dzieci 5-6 letnie z pozostałych przystanków na trasie Kalnica – Cisna. W tym autobusie będzie zapewniona opieka dla dzieci 5-6 letnich. Opiekun powinien zacząć jeździć od poniedziałku 5 września.

Pozostali uczniowie z miejscowości od Kalnicy do Dołżycy dojeżdżać powinni autobusem kursującym z Kalnicy (wyjazd 7:37)

Dojazdy są obsługiwane przez firmę Travel z Sanoka.