Historia oświaty w Cisnej

HISTORIA OŚWIATY W CISNEJ

Pierwsza wzmianka o szkole, znajdująca się w „Kronice szkoły powszechnej w Ciśnie” pochodzi z 1904 r. „Pierwszego września 1904 r. szkoła zaczęła być czynna, (…) na pierwszy stopień zapisało się 60 dzieci i tyle uczęszczało. Szkołę pomieszczono w budynku wynajętym u Jakuba Nagelbuscha. Posadę pierwszego nauczyciela otrzymał Mieczysław Markiewicz.”

Historia placówki była powiązana z losami państwa polskiego, Europy i świata; „(…) Dnia 3 sierpnia 1914 r. ogłoszono w Austryi ogólną mobilizację i rozpoczęła się straszna wojna europejska, a później światowa”. Teren Cisnej był miejscem walk, budynek, w którym mieściła się szkoła, został częściowo spalony, a od września 1914 r. do stycznia 1916 r. szkoła nie była czynna.

Z zapisów kronikarzy wynika, iż nauka w dwóch klasach rozpoczęła się dopiero pierwszego września 1919 r. W późniejszym czasie przybywało coraz więcej uczniów. W latach trzydziestych placówka miała pod swoją opieką około stu pięćdziesięciu wychowanków. Na przełomie 1937 i 1938 r. szkoła funkcjonowała nadal pod kierownictwem jednego nauczyciela, klasy mieściły się w budynku gospodarczym Markiewicza.

Kolejny rok stał się czasem wielkich przemian, pierwszego września 1939r. lekcje nie rozpoczęły się z powodu wybuchu „wojny pol.-niem., (…) piątek, dzień pogodny, ciepły, o świcie warkot eskadr samolotów niem. nad Cisną. Przelatywały wysoko w kierunku na Lwów. Widoczne były gołym okiem jak jastrzębie. Żydzi zamknęli sklepy, ładowali na furmanki niezbędne rzeczy i uciekali na Wschód.” 

Od 1940 r. tereny Cisnej zajęli Ukraińcy, w tym roku także wprowadzono do szkoły urzędowy język ukraiński. Po zakończeniu II wojny światowej naukę rozpoczęto w starym, przedwojennym budynku szkolnym. Nauczycielem został ponownie M. Markiewicz, który edukował siedemnaścioro dzieci do roku 1954, gdyż w tym roku odszedł na „rentę starczą (zm. w 1960 r.) Powyższe stanowisko objęła jako młoda nauczycielka po Liceum Pedagogicznym z Sanoka Brichaczek Maria, w roku 1955 zmieniła nazwisko na Fecycz.

W tym czasie istniały cztery klasy. W 1955 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły na placu szkolnym, „(…) z materiału budowlanego rozbieranych cerkwi okolicznych wiosek”. Później wymieniono w szkole ławki, zaopatrzono w niezbędne pomoce naukowe i zaopatrzono szkolną bibliotekę w nowe woluminy( ok. 600).

W 1960 r. przedstawiciele centralnych władz MO zobowiązali się wybudować z funduszów zebranych wśród własnych pracowników nową szkołę – Pomnik Tysiąclecia, którą postanowiono zlokalizować w Cisnej. 5 października 1965 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placówki.

W latach siedemdziesiątych szkoła ciśniańska im. gen. Karola Świerczewskiego stała się jedną z trzech zbiorczych szkół gminnych w Bieszczadach. Budynek szkolny tworzyły dwa pawilony połączone krytym przejściem. W pierwszym znajdowały się pracownie, świetlica, jadalnia i w przybudówce sala gimnastyczna. Drugi, dwupiętrowy pawilon zajmowały sale lekcyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie stał budynek internatu. Szkoła zaopatrzona była w najnowsze pomoce dydaktyczne, pracowali w niej wykwalifikowani pedagodzy, mieszkający w nowym Domu Nauczyciela. Ponadto istniała Izba Pamięci, której założycielem był Henryk Kappel. Wokół szkoły znajdowały się także ogródek zabaw dla dzieci, boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej.

15 października 1995 r. nadano Szkole Podstawowej w Cisnej, imię Aleksandra Fredry.

Na przełomie 2001/2002 r. rozpoczęło pracę Gimnazjum nr 1 w Cisnej, po wcześniejszych pracach remontowych, które dotyczyły: wymiany dachu, stolarki okiennej powstaniu jednego piętra, mieszczącego pięć sal lekcyjnych. Wybudowano także kotłownię olejową, wyremontowano kuchnię, jadalnię, sanitariaty, ocieplono cały obiekt i wykonano nową elewację. W roku 2007 nadano Gimnazjum nr 1 w Cisnej imię płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego.

Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Ludwik Sobol. W skład grona pedagogicznego wchodzi 17 nauczycieli a do szkoły uczęszcza 102 uczniów.