Informacja dla rodziców z rodzin ukraińskich przebywających na terenie Gminy Cisna

W związku z przyjazdem na teren naszej gminy wielu osób z dziećmi w wieku szkolnym, które z dnia na dzień musiały opuścić Ukrainę i zostały pozbawione dostępu do edukacji oraz kontaktu z rówieśnikami informuję, że istnieje możliwość prawie natychmiastowego wznowienia nauki przez te dzieci w naszej szkole w Cisnej.

Obowiązujące w Polsce prawo zapewnia wszystkim dzieciom nie będącym obywatelami polskimi możliwość korzystania z nauki w publicznych szkołach w Polsce,na warunkach dotyczących obywateli polskich od 7-egodo 18-egoroku życia lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Zwracam się z prośbą do wszystkich osób, wspomagających rodziny z Ukrainy, o przekazywanie tej informacji rodzicom lub opiekunom dzieci, oraz o pomoc im w kontaktowaniu się ze Szkołą Podstawową w Cisnej. Wszystkim dzieciom zapewnimy możliwość kontynuacji nauki, niezależnie od tego skąd przyjechały, w jaki sposób prawny uregulowany jest ich pobyt i w jakiej sytuacji materialnej się znajdują.

Ludwik Sobol

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej