Informacja o inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Cisnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry informuje, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 8.00.

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne Covid-19 spotkania inauguracyjne będą miały charakter ściśle organizacyjny i odbywać się będą w ramach poszczególnych klas.W tym dniu wraz z dziećmi zapraszamy tylko rodziców uczniów klasy I i oddziałów przedszkolnych (jeden rodzic z dzieckiem).

Wszyscy uczniowie i rodzice wchodzący do szkoły zobowiązani są do założenia maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk.

Po wejściu do szkoły uczniowie udadzą się pod wyznaczone sale zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kl. 0 – sala nr 7 (parter)

Kl. 1 – sala gimnastyczna – wejście od strony patio

Kl. 2 – sala nr 6 (parter)

Kl. 3 – sala nr 4 (parter)

Kl. 4 – sala nr 3 (1 piętro)

Kl. 5 – sala nr 14 (2 piętro)

Kl. 6 – sala nr 12 (2 piętro)

Kl. 7 – sala nr 2 (1 piętro)

Kl. 8 – sala nr 11 (2 piętro)

Od 1 września dowożenie uczniów do szkoły realizować będzie nadal firma „BAK-BUS”- zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Godzina odjazdu z Wetliny: 7.10 (dwa autobusy).Klasy 0–IV wsiadają do autobusu pana Krzysztofa Sabury.

Godzina odjazdu z Osławicy: 7.00

W autobusach obowiązują maseczki.

Odwóz uczniów odbędzie się bezpośrednio po spotkaniu inauguracyjnym.

Wyjazd z Cisnej ok. 9.00.

Oddział przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich rozpoczyna pracę o godzinie 7.30.

Msza św. z okazji inauguracji roku szkolnego odbędzie się w kościele w Cisnej dn. 1 września o godz. 18.00.