Międzynarodowy projekt e-twinning 'Tell me a legend from your country’ – „Opowiedz mi legendę ze swojego kraju”

Pierwszy raz w historii Szkoły Podstawowej w Cisnej zrealizowany został projekt e-twinning, który nosi tytuł 'Tell me a legend from your country’ czyli „Opowiedz mi legendę ze swojego kraju.
W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Polski, Turcji i Łotwy, w sumie 47 osób. Wszystkie spotkania i zajęcia projektowe odbywały się online, dzięki programom do wideokonferencji oraz specjalnej, bezpiecznej platformie do prowadzenia projektów e-twinning, Twinspace. 
Podczas trwania projektu odbyliśmy 6 spotkań online podczas których rozmawialiśmy z uczniami wyłącznie po angielsku. Uczniowie za każdym razem przygotowywali się do spotkań, tworząc prezentację, w której opowiadali jedną legendę ze swojego kraju.
Celem projektu było rozwinięcie kompetencji językowych uczniów, a także zaznajomienie ich z kulturą krajów pozostałych uczestników projektu, kształtowanie tolerancji, wzajemnego szacunku i otwartości na świat i drugiego człowieka.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Spotykanie nowych ludzi i komunikowanie się w obcym języku to ambitne wyzwanie, jednak nasi uczniowie regularnie je podejmują i podnoszą swoje umiejętności, krok po kroku, lekcja po lekcji.