Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2023/24

Przedszkole

Zerówka

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Jestem dzieckiem Bożym, red. ks. M. Zając. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Szkoła podstawowa

Klasa I

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa II

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa III

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Jezus przychodzi do nas, red. ks. P. Goliszek. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa IV

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Chcę żyć z Jezusem, red. ks. P. Goliszek. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa V

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Bóg poszukuje człowieka, red. ks. W. Janiga. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa VI

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. W. Janiga. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa VII

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Bóg wskazuje nam drogę, red. ks. W. Janiga. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin

Klasa VIII

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo:

Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat, red. ks. W. Janiga. Wydawnictwo GAUDIUM. Lublin