Przypomnienie zasad wypisywania z obiadów

Cisna, 06.03.2020 r.

Szanowni Rodzice.

Ze względu na dużą absencję chorobową uczniów w szkole, przypominam o konieczności wypisywania nieobecnych dzieci z obiadów.

W naszej szkole obowiązuje zasada, że wypisujemy dzieci najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność, do godziny 15.00. Wypisujemy telefonicznie lub SMS-em na nr tel. 500 354 729.

Rodzice, którzy nie wypisali dzieci, mogą w danym dniu odebrać opłacone posiłki w stołówce i zabrać do domu. Odbiór posiłków odbywa się od godz. 11.30 do godz. 12.30, do dostarczonych przez rodziców pojemników. Po godzinie 12.30 niespożyte obiady są rozdawane na „dokładki” innym uczniom lub utylizowane.

Szkoła nie dysponuje jednorazowymi opakowaniami do wydawania posiłków.

Istnieje możliwość odbioru posiłków po godzinie 12.30 ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami stołówki.

Dyrektor Szkoły

Ludwik Sobol