Szkolne zawody – Bystre 2020

ZIMOWA SPARTAKIADA  2020

19.02.2020 r.(środa)

    W dniu 19 lutego 2020 r.  o godz. 9.00 odbyła się Zimowa Spartakiada  uczniów

Szkoły Podstawowej  w Cisnej.

Zawody zostały przeprowadzone na stoku narciarskim w Bystrym /koło Baligrodu/.

Obowiązywały następujące kategorie wiekowe:

  •  dziewczęta (0)
  • chłopcy (0)
  •  chłopcy (I-II)
  • dziewczęta (I-II)
  •  dziewczęta (III-IV)
  •  chłopcy(III-IV)
  • dziewczęta (V-VI)
  • chłopcy (V-VI)
  • dziewczęta (VII –VIII)
  • chłopcy (VII – VIII)

   Każdy zawodnik /czka/ startował w dwóch przejazdach.

Czas najlepszego przejazdu decydował o zajętym miejscu.

Konkurencje:

Slalom Gigant

Snowboard

   Zawodnicy otrzymali numery startowe  w dniu zawodów, przed startem na stoku

narciarskim.

   W dniu zawodów z wyciągu narciarskiego mogli korzystać tylko zawodnicy startujący

w zawodach /posiadający numery startowe/. 

Za zajęcie 1 -3 miejsca w każdej grupie wiekowej, zostały rozdane medale i dyplomy.

Odpowiedzialni:

mgr Ludwik. Sobol

mgr Bartłomiej Wróbel