Szkolne Zawody Rowerowe

Staramy się aby w naszej szkole wrzesień był miesiącem integracji, tak aby nowy rok szkolny zaowocował poprawieniem relacji zarówno pomiędzy uczniami jak i między pozostałymi członkami szkolnej społeczności.   Dlatego też, 12 września, wspólnie z Nadleśnictwo Cisna Lasy Państwowe oraz Cisna Centrum Kultury zorganizowaliśmy szkolne zawody rowerowe. Dzięki specjalnie wyznaczonej trasie, uczestnicy z poszczególnych klas mogli rywalizować będąc obserwowanymi przez zaangażowanych kibiców; nauczyciele, koledzy i koleżanki, a także rodzice zachęcali naszych młodych sportowców wiwatami, natomiast atmosferę profesjonalnych zawodów sportowych zapewniało dwoje komentatorów: pani @Ewelina Kudła-Krawiec oraz pan @Bogdan Bajorek. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji zawodów, a także za obecność, wspieranie sportowego ducha naszych uczniów i wspólną zabawę ☺️