Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE  NR 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminów i regulaminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Cisna na rok szkolny 2021/2022.