Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej

Ludwik Sobol – dyrektor szkoły

Anna Bechta-Kwilosz – przyroda, biblioteka szkolna

Lidia Bodzan – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Czarska – pedagog szkolny

Aleksandra Drewniak – edukacja przedszkolna

Halina Dziarmaga – edukacja wczesnoszkolna

Anna Gucwa – edukacja wczesnoszkolna

Maria Hartman – język angielski, muzyka

Alina Kapica – język polski

Katarzyna Latawiec – edukacja wczesnoszkolna

ks. Zbigniew Łuc – religia

Katarzyna Michałowska – historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka

Maria Staszel – Pająk – język angielski

Renata Podsobińska-Kurylak – język niemiecki

Anna Sławińska – edukacja przedszkolna

Grażyna Szczepańska-Pasiniewicz – język polski

Jarosław Winiarski – fizyka, matematyka, informatyka, technika

Jadwiga Wojtanowska – matematyka, geografia

Barbara Wróbel – matematyka, chemia, biologia

Bartłomiej Wróbel – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa