Kalendarz szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej

na rok szkolny 2018/2019

 

  1. Plan uroczystości i wydarzeń.

 

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu” 01.09.2018 r.
2. Inauguracja roku szkolnego 03.09.2018 r
3. Spotkanie organizacyjne z rodzicami, wybory RR. 11.09.2018 r.
4. Teatr ekologiczny 13.09.2018 r.
5. Konferencja zatwierdzająca plan pracy szkoły oraz plan nadzoru pedagogicznego. Ustalenie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. 13.09.2018 r.
6. Wybory do Samorządu Uczniowskiego (J. Wojtanowska M. Hartman) 21.09.2018 r.
7. Festyn „Dni rekreacji w Gminie Cisna” oraz „Bieg Niepodległości”.

Odpracowanie dnia 31 października.

22.09.2018 r.

od 10.00 do 14.00

8. Wstępna diagnoza przedmiotowa wrzesień 2018 r.
9. Próbna ewakuacja (Bartłomiej Wróbel) 2018-2019
10. Święto drzewa (L. Bodzan, B. Wróbel, K. Latawiec) 10.10.2018 r.
11. Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej (K. Latawiec, M. Hartman)

Święto Patrona Szkoły (L. Bodzan, R. Podsobińska)

12.10.2018 r.

godz. 10.00

12. Konkurs „Do Hymnu” 15.10.2018 r. godz. 13.00
13. Ćwiczenia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej 16.10.2018 r.

od 12.00 do 12.30

14. Szkolenie BHP

Szkolenie RP z zakresu I pomocy (B. Wróbel, D. Czarska)

17.10.2018 r. godz. 15.00
15. Wywiadówka 25.10.2018 r. godz. 16.00
16. Dzień wolny odpracowany 22.09.2018 r. (szkoła) 31.10.2018 r.
17. Święto Zmarłych 01.11.2018 r
18. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Dzień wolny odpracowany 22.09.2018 r. (przedszkole)

02.11.2018 r.
19. Święto Niepodległości (G. Szczepańska-Pasiniewicz, M. Hartman) 09.11.2018 r.
20. Próbny egzamin ósmoklasisty Nowa Era 21 – 23.11.2018 r.
21. Próbny egzamin gimnazjalny Nowa Era 28 – 30.11.2018 r.
22. Zabawa andrzejkowa (opiekunowie SU) ustala SU
23 Wywiadówka 13.12.2018 r. godz. 16.00
24. Zimowy kiermasz świąteczny 16.12.2018 r. ustala RR
25. Jasełka

(A. Kapica, M. Gucwa, A. Drewniak, M. Hartman)

21.12.2018 r.
26. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2018 r.
27. Festiwal Kolęd 12.01 – 13.01.2018 r.
28. Zakończenie I półrocza 18.01.2019 r.
29. Klasyfikacyjna konferencja śródroczna 21.01.2019 r.
30. Wywiadówka 24.01.2019 r.
31. Dzień Babci i Dziadka (wychowawcy klas O-III) 25.01.2019 r.
32. Zabawa choinkowa dla uczniów (wychowawcy klas) 30.01.2019 r. od PP do VI

31.01.2019 r. od VII do III

33. Zabawa w Wetlinie Ustala RR
34. Profilaktyczne szkolenie dla uczniów i RP nt. dopalaczy (D. Czarska) 06.02.2018 r.
35. Ferie zimowe 11.02. – 24.02.2019 r.
36. Zimowa Spartakiada Sportowa (B. Wróbel, L. Sobol) Termin uzależniony od pogody po 24.02.2019 r.
37. Dzień Samorządności (Opiekunowie SU) 21.03.2019 r.
38. Wywiadówka 27.03.2019 r.
39. Egzamin gimnazjalny 10 – 12.04.2019 r.
40. Egzamin ósmoklasisty 15 – 17.04.2019 r.
41. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 20.04.2019 r.
42. Święto Ziemi 25.04.2019 r.
43. Święto Konstytucji 3 maja (M. Irzyński, A. Kapica, M. Hartman) 26.04.2019 r.
44. Długi weekend majowy 29.04 – 03.05.2019 r.
45. Wywiadówka 10.05.2019 r.
46. Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych. 10.05.2019 r.
47. Święto Rodziny 31.05.2019 r.
48. Końcowa diagnoza przedmiotowa Maj – czerwiec
49. Dzień dziecka na sportowo 31.05.2019 r.
50. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 03.06.2019 r.
51. Konferencja klasyfikacyjna 11.06.2019 r.
52. Zielona Szkoła 14 – 20.06.2019 r.
53. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019 r.
54. Konferencja plenarna 26.06.2019 r.

 

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej:

 

2 listopada 2018 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. III gimnazjum:

 

2 listopada 2018 r.

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

  1. Dodatkowym dniem wolnym w szkole po odpracowaniu w dniu 22 września 2018 r. będzie dzień 31 października 2018 r. (piątek).