Projekt „Jeden Świat, jedna miłość”

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Sympatycy naszej szkoły,Pragniemy z ogromną radością ogłosić, że nasz szkolny projekt „Jeden Świat, jedna miłość” został wybrany do realizacji w ramach mobilności uczniowskiej oraz kadry nauczycielskiej. Pragniemy wykorzystać tę szansę aby poszerzać horyzonty naszych uczniów, zarówno te odnoszące się do ich wiedzy, jak i te w których zawiera się ich świadomość kulturowa, tolerancja i otwartość na świat. Chcemy aby nasi uczniowie zyskali więcej pewności siebie, rozwijali swoje kompetencje językowe oraz społeczne, a także uczyli się poprzez kontakt z innymi kulturami. Dziękujemy Gmina Cisna za wsparcie organizacyjne projektu, bez którego ubieganie się o dofinansowanie oraz realizacja tego przedsięwzięcia nie byłyby możliwe. Dziękujemy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji za wsparcie merytoryczne oraz czuwanie nad naszą szkołą w procesie realizacji poszczególnych zadań.O wszystkich działaniach projektowych będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz fanpage’u

W naszej szkole realizujemy projekt