Etnowarsztaty w Łopience

Towarzystwo Karpackie zaprasza dzieci z gminy Cisna na warsztaty dawnego rzemiosła i sztuki ludowej które odbędą się 10 września w Łopience w godz. 10.00-14.00
Dowóz na warsztaty oraz opiekę zapewniają rodzice. Rodzice zobowiązani będą podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Każde dziecko w ramach warsztatów będzie uczestniczyć w trzech spośród następujących warsztatów :
– kowalski
– garncarski
– tkacki
– wikliniarski
– muzyczny
– taneczny
– etnograficzny

Warsztaty będą odbywały się w jednostkach godziny zegarowej w grupach 5-10 osób.
Zapisy na warsztaty prowadzone będą w sekretariacie szkoły telefonicznie (134686327) lub mailowo (boscisna@o2.pl). Wszelkie informacje na ten temat zamieszczone są na stronie www.karpaccy.pl