I SZKOLNE DYKTANDO WALENTYNKOWE o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” – WYNIKI!

  • Konkurs skierowany był do wszystkich chętnych uczniów szkoły z klas II – VIII.
  • Zadanie polegało na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda.
  • Uczniowie mieli możliwość wcześniejszego powtórzenia zasad ortografii, korzystając z wiadomości zamieszczonych na gazetkach ortograficznych, znajdujących się na I piętrze korytarza szkoły.
  • Dyktando zostało przeprowadzone w dniach 14 – 15. 02. 2024 r. w  3 kategoriach wiekowych:

– I kat.: kl. II – III

– II kat.: kl. IV – VI

– III kat.: kl. VII – VIII;   

  • Cele konkursu:

• Mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych.

 • Kształtowanie czujności ortograficznej.

• Posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną.

• Doskonalenie poprawności ortograficznej.

• Zachęcanie do zabawy z ortografią.

  • Tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” w każdej kategorii wiekowej otrzymała osoba, która nie popełniła błędu w dyktandzie lub popełniła najmniejszą ich liczbę.
  • Nagrodami w konkursie były:

vouchery dla dwóch osób do kina w Lesku (I m-ca), jednogodzinne bilety na basen Aquarius do wykorzystania w dowolny dzień tygodnia (II i III m-ca), książki, kreatywne orgiami. Każdy uczestnik I SZKOLNEGO DYKTANDA WALENTYNKOWEGO otrzymał też dyplom i długopis.

Dziękuję Radzie Rodziców za współpracę i ufundowanie wszystkich nagród. Wszystkim uczestnikom równie gorąco dziękuję za udział, a zwycięzcom i ich Rodzicom gratuluję! 

Katarzyna Michałowska