Nowy wygląd wnętrza szkoły

Jak Wam się podoba nowy wygląd wnętrza szkoły?

Kolorowe koła z miłymi słowami na dzień dobry, gry korytarzowe i naklejki na schody, wszystko to wprowadza barwne akcenty i (mamy nadzieję) umili Wam czas spędzony w szkole.

Dziękujemy Radzie Rodziców SP w Cisnej za sfinansowanie zakupu ozdób i gier.