Szkolenie z zakresu świadomości kulturowej dla uczestników projektu FERS+.

Uczniowie klas 6, 7 i 8 uczestniczący w projekcie FERS+ „Jeden Świat, jedna miłość” odbyli w czwartek 29 lutego spotkanie dotyczące świadomości kulturowej. Podczas spotkania prowadzonego przez panią Beatę Wyrzykowską omawiali różnice między zawodami oraz społecznościami, w których czują się najlepiej, a także rozmawiali o środowiskach pracy. Pani Beata przedstawiała nam cechy charakteru niezbędne do każdego zawodu. Panująca atmosfera była bardzo przyjemna, dzięki czemu wszyscy aktywnie uczestniczyli w lekcji. Dyskutowaliśmy także o emocjach towarzyszących nam przed planowanym wyjazdem do Rumunii.

Podczas spotkań takich jak dzisiejsze, uczniowie mają okazję dyskutować o różnicach kulturowych, co rozwija ich otwartość na różnorodność oraz umiejętność porozumiewania się w wielokulturowym środowisku. Ponadto, projekty oparte na międzynarodowej mobilności uczniów stawiają nacisk na umiejętności miękkie, takie jak zdolności przywódcze, współpraca czy negocjacje, co stanowi istotny element edukacji przyszłości, przygotowując młodzież do wyzwań globalnego świata.

Pani Beato, serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas, mamy nadzieję że będziemy mieli okazję zdać Pani relację z naszej wyprawy

Malwina Sawińska