Mikroprojekt „Badacze pogranicza Wilczych Gór”

Nasza szkoła została zgłoszona do mikroprojektu „Badacze pogranicza Wilczych Gór”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2018-2019 przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKOSKOP z Rzeszowa oraz Fundację AEVIS ze Sniny (Słowacja).

„W dawnej historii obszar znany pod nazwą „Wilcze Góry” reprezentuje

dziś transgraniczny region Słowacji, Polski i Ukrainy, który jest unikalny

w całej Europie Środkowej, zwłaszcza dzięki bogactwu walorów

przyrodniczych. Jego dominującym składnikiem jest od niepamięci

krajobraz leśny przetkany łąkami i rzekami, który tworzy przestrzeń dla

odpowiedniej ochrony rzadkiej przyrody.”

W trakcie trwania tego przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej w Cisnej będą mieli możliwość udziału w warsztatach plenerowych „Badacze pogranicza Wilczych Gór”
w okresie kwiecień-wrzesień 2019.

Projekt rozpoczął się 25.10.2018 r. konferencją w Sninie, w której udział wzięli koordynatorzy projektu. W naszej szkole jest nią pani Ania Bechta-Kwilosz.