Projekt FERS+ „Jeden świat, jedna miłość”

Informacje dla wszystkich uczestników oraz osób zainteresowanych projektem FERS+ „Jeden świat, jedna miłość” nr: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000102895

Poniżej zamieściliśmy pliki dotyczące warunków rekrutacji do projektu oraz samego procesu i wyników rekrutacji. Dokumenty te przesłaliśmy najpierw przez dziennik elektroniczny wszystkim potencjalnym kandydatom do projektu oraz osobom, które ubiegały się o udział w projekcie i zostały zakwalifikowane do udziału w mobilności lub zapisane na listę rezerwową.

Dbamy o to by zasady udziału w projekcie oraz rekrutacji były jak najbardziej czytelne i transparentne dla wszystkich potencjalnych uczestników.